ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Έναρξη Εγγραφών για τα προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υλοποιεί τα κάτωθι προγράμματα αθλητισμού
και πολιτισμού για παιδιά και ενήλικες:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

 1. ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 1. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
 2. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
 3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – STRECHING 3. LATIN ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
 4. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 4. ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
 5. PILATES BASIC 5. ΛΑΪΚΟΙ ΕΛ.ΧΟΡΟΙ
 6. PILATES MAT 6. ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
 7. PILATES ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 7. ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
 8. ΕΠ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8. ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
 9. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 9. ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
 10. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 10. ΚΙΘΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
 11. BODY SHAPE 11. ΚΙΘΑΡΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
 12. TOTAL BODY
 13. FAT BURN
 14. SUPER GLUTES & ABS
 15. FUNCTIONAL TRAINING
 16. ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΣΥΣΦΙΞΗ
 17. CARDIO – HIIT
  Οι εγγραφές στα προγράμματα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής
  πλατφόρμας: https://membro2vvv.tcloudapp.net .
  Έναρξη αιτήσεων: Δευτέρα 25/09/23 και ώρα 10.00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
  Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια της
  χρονιάς.
  Τα προγράμματα θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή και στις τρεις
  δημοτικές ενότητες του Δήμου. Οι ημέρες, οι ώρες καθώς και οι χώροι θα
  αναγράφονται αναλυτικά στην παραπάνω πλατφόρμα.
  Ο ακριβής προγραμματισμός των ατομικών τμημάτων μουσικής θα ολοκληρωθεί
  κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους επιμορφωτές. Όσον αφορά στα
  προγράμματα αντισφαίρισης, ο υπεύθυνος γυμναστής έχει την ευθύνη για την
  εγγραφή των μελών στα τμήματα που αντιστοιχεί στο επίπεδό τους. Για το λόγο αυτό,
  πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής και πληρωμής της συνδρομής, θα προηγηθεί
  επικοινωνία με τον γυμναστή, ώστε να βρεθεί το κατάλληλο γκρουπ.
  Από την Πέμπτη 21/9/2023 και μόνο για τα ομαδικά προγράμματα αθλητισμού και
  πολιτισμού, υπάρχει η δυνατότητα για δοκιμαστικό μάθημα τις ημέρες και ώρες που
  περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
  Κόστος Συμμετοχής:
 • Το κόστος της ετήσιας εγγραφής για το σύνολο των συμμετοχών ανά άτομο είναι 5
  ευρώ.
 • Η μηνιαία συνδρομή για τα ομαδικά προγράμματα είναι 10 ευρώ/μήνα για τα
  παιδιά και 13 ευρώ/μήνα για τους ενήλικες.
 • Η μηνιαία συνδρομή για τα προγράμματα αντισφαίριση, πιάνο/αρμόνιο, κιθάρα
  είναι 17 ευρώ/μήνα για τα παιδιά και 25 ευρώ/μήνα για τους ενήλικες.
  Τα προγράμματα είναι ανοικτά με τις ίδιες συνδρομές και σε μη δημότες/κατοίκους.
  Προτεραιότητα, ως προς την πλήρωση των τμημάτων, δίνεται σε δημότες/κατοίκους.
  Απαλλαγή από την υποχρέωση μηνιαίας συνδρομής, ισχύει μόνο για
  δημότες/κατοίκους που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες πληθυσμού:
  Μακροχρόνια άνεργοι, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Εγγεγραμμένα Μέλη ΚΑΠΗ Δήμου Βάρης
  Βούλας Βουλιαγμένης, Φοιτητές έως και 26 ετών, Πολύτεκνοι, Μονογονεϊκές
  Οικογένειες, Άτομα με Αναπηρία άνω του 67%, Εργαζόμενοι στους φορείς του Δήμου
  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τέκνα αυτών.
  Απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
 • Για Δημότη/Κάτοικο:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Κάρτα Δημότη ή Φωτοαντίγραφο ΔΕΚΟ

 • Για τη συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα αθλητισμού και στο πρόγραμμα Χορών
  Λάτιν: Ιατρική Βεβαίωση από Καρδιολόγο ή Παθολόγο
 • Για Μακροχρόνια Ανέργους: Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ)
 • Για Εγγεγραμμένα Μέλη ΚΑΠΗ Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Κάρτα μέλους
  ΚΑΠΗ Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
 • Για Πολυτέκνους:
  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας
 • Για Δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ): Απόφαση Έγκρισης σε
  ισχύ
 • Για Μονογονεϊκές Οικογένειες:
  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τέκνα εκτός γάμου μη αναγνωρισμένα ή
  θάνατος γονέα) ή Δικαστική Απόφαση περί Αποκλειστικής Άσκησης Γονικής Μέριμνας
 • Για Φοιτητές έως και 26 ετών: Ακαδημαϊκή/Φοιτητική Ταυτότητα
 • Για Άτομα με Αναπηρία άνω του 67%: Πιστοποιητικό Αναπηρίας από ΚΕΠΑ
 • Για εργαζόμενους του Δήμου κατά τη διάρκεια του προγράμματος: Η βεβαίωση θα
  αναζητηθεί από την Υπηρεσία.
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
  Καθημερινές 9:00-14:00, τηλ.: 213-2020737 ή 213-2020714
  e-mail: oappa123456@gmail.com

Related Articles

Back to top button