ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Βράβευση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος #ΒΕACTIVE


ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 2021-2022

Με την βράβευση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για τις Δημοτικές Πολιτικές και Δράσεις που προωθούν την συμμετοχή των πολιτών στον αθλητισμό και την ένταξη της άσκησης στο καθημερινό πρόγραμμα των Δημοτών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος #ΒΕACTIVE για τη διετία 2021-2022, ολοκληρώθηκε η κεντρική εκδήλωση του διαγωνισμού #BE ACTIVE AWARDAS που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Παρουσία της  Συντονιστικής  Επιτροπής #BEACTIVE  της  Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Γεώργιου Μαυρωτά, την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικών Δομών & Σχολικού Αθλητισμού Μιχάλης Μιχαηλίδης ο οποίος εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλο.


Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές και χρήσιμες συζητήσεις και τοποθετήσεις από επιστήμονες, αθλητές  και αυτοδιοικητικούς εγνωσμένου κύρους, ενώ αναδείχθηκε η ανάγκη προβολής και προώθησης του αθλητισμού σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι στην τελική απόφαση βράβευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι Δημοτικές Δράσεις και Πρωτοβουλίες που ήδη έχουν υλοποιηθεί ή σχεδιασθεί από το Γραφείο Παιδείας του Δήμου και το ΠΟ.Α.ΚΕ.,με σκοπό:

·       την προαγωγή αθλητικών αρχών και αξιών,

·       την προώθηση κοινών δράσεων για τη στήριξη του αθλητισμού για ΑΜΕΑ,

·       τα προγράμματα ένταξης της άσκησης στην καθημερινότητα του πολίτη,

·       την ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό και αποδοχή όλων των ευάλωτα κοινωνικών ομάδων,

·       την  υιοθέτηση δράσεων που αφορούν στην Τρίτη ηλικία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής,

·       τις δράσεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

·        

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος με αφορμή την σημαντική διάκριση ευχαριστεί τους: Μιχάλη Μιχαηλίδη (Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικών Δομών & Σχολικού Αθλητισμού) ,  Μιχάλη  Κουμεντάκο (Πρόεδρο ΠΟ.Α.ΚΕ.) και Νίκο Φιλιππόπουλο (Αντιπρόεδρο ΠΟ.ΑΚ.Ε ) καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΟ.Α.ΚΕ., για την σημαντική τους συνεισφορά στην επίτευξη των σημαντικών στόχων που έχουν τεθεί στην υλοποίηση του οράματος της Δημοτικής Αρχής για ισότητα και συμμετοχή όλων των δημοτών στον Αθλητισμό.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Παλαιό Φάληρο, 4/4/2023

Related Articles

Back to top button