Ν.ΠΡΟΑΣΤΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ@NOTIA

Νέα Σμύρνη: Ο ορισμός νέων αντιδημάρχων έφερε γκρίνιες – Σε τροχιά διάσπασης η παράταξη Τζουλάκη

Σε τροχιά διάσπασης και τριχοτόμησης έχει μπει ο υπό κατάρρευση Συνδυασμός του αποχωρούντος στο τέλος της παρούσας θητείας Δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη.
Σύμφωνα με το Nea Smyrni News, η απόφαση του να μην ανανεώσει τη θητεία του Στάθη Κούπα και του Γιώργου Κρικρή κατά απαίτηση του Β. Χατζατουριάν και της Κ. Δεληγιάννη, δρομολογεί εξελίξεις και προμηνύει ισχυρές αναταράξεις στον έχοντα απωλέσει ήδη την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο συνδυασμό του Δημάρχου.
Κούπας και Κρικρής, βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης με τον Δήμαρχο και αναμένονται με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον οι επόμενες κινήσεις τους.
Σημαντικό στοιχείο που προσδίδει εξαιρετικό ενδιαφέρον στην “επόμενη μέρα” αποτελεί το γεγονός ότι ο μεν Στάθης Κούπας “ελέγχει” την Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχει διαψεύσει το ενδιαφέρον του να είναι Υποψήφιος Δήμαρχος, ο δε Γιώργος Κρικρής κινείται δραστήρια στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς όντας συνομιλητής Κεντρικών πολιτικών στελεχών που βλέπουν θετικά ενδεχόμενη υποψηφιότητα του για τη θέση του Δημάρχου.

Με απόφαση Δημάρχου ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέας Σμύρνης εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:
1.Πολύδωρος Συρίγος: Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα του Προϋπολογισμού, των Προμηθειών, των Προσόδων, των Δημοπρασιών και του Ταμείου. Επίσης, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στον προγραμματισμό, την καθιέρωση, την έγκριση, την καταβολή αποζημίωσης, των βεβαιώσεων, των αποφάσεων, των ενταλμάτων κ.ά. σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Δήμου.

Γεώργιος Βολίκας: Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία για την πόλη, τη μέριμνα για τις μελέτες αυτής και τη συμμετοχή στα αρμόδια όργανα. Επίσης, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
Οδυσσέας Νασιμπιάν: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα της Αποκομιδής των Απορριμμάτων και των
Ανακυκλώσιμων Υλικών, και τη Διαχείριση και Συντήρηση των Οχημάτων και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που
αφορούν στα παραπάνω θέματα.
Διονύσιος Κονιδάρης : Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδικών Χαρών & Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Αθλητική Πολιτική, τις Αθλητικές Υποδομές, τα Προγράμματα Αθλητικής Ανάπτυξης και την υλοποίηση των
συναφών δράσεων του Δήμου. Επίσης, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για τα θέματα των Παιδικών Χαρών της Πόλης, και του Ελέγχου των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
Αλέξανδρος Ζαβός : Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τεχνικών Υπηρεσιών
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης του Τμήματος Μηχανογράφησης, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους δημότες και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής. Επίσης, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στα τεχνικά έργα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των οδών και των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στην Πολεοδομία όπως και στα μεγάλα έργα της πόλης και της χρηματοδότησης αυτών και η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
Παναγιώτης Γιατζίδης: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, των κοινωνικών δομών και των συναφών δράσεων κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, όπως και των θεμάτων που αφορούν στην προαγωγή της υγείας των πολιτών περιλαμβανομένου του ΚΕΠ Υγείας και της συμμετοχής της πόλης στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Επιπρόσθετα,μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
Δημήτριος Οικονόμου : Αντιδήμαρχος Δια Βίου Μάθησης & Παιδείας
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα και τα Προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από τον Δήμο, των θεμάτων της Σχολικής Παιδείας και της υποστήριξης των Σχολικών Επιτροπών, όπως και της μέριμνας για τα θέματα των Σχολικών Υποδομών. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεις Παιδείας, όπως και την εποπτεία για τα θέματα που αφορούν την περιοχή της Άνω Νέας Σμύρνης. Επίσης, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και την παρακολούθηση της χρηματοδότησής τους και την οργάνωση και λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
Ιωάννης Δημάκης : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Προστασίας του Πολίτη
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση των θεμάτων των λαϊκών αγορών και των θεμάτων που αφορούν στην προστασία του πολίτη στην πόλη και της φύλαξης των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα, ανατίθεται η εποπτεία για την καταγραφή και τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως και η επικοινωνία με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ναών της πόλης. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων οι έξι (6) λαμβάνουν αντιμισθία ενώ οι δύο ο κ. Δημήτριος Οικονόμου και ο κ. Ιωάννης Δημάκης είναι άμισθοι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του
Ν. 4647/2019.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται έως και 31-8-2023.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button