ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ο Δήμος Ηλιούπολης ενισχύει με νέα οχήματα τον στόλο της καθαριότητας

Ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός («ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Α.Μ.: 7/2022) του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ, προϋπολογισμού 1.350.360 €, για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής & μεταφοράς απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, για την μεταφορά και διαχείριση αποκλειστικά αστικών αποβλήτων.

Με τη νέα πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Ηλιούπολης στο πρόγραμμα Φιλόδημος, διεκδίκησε και κατάφερε να χρηματοδοτηθεί με ακόμα 1.350.360 €, για να ενισχύσει με περισσότερα οχήματα και μηχανήματα την Καθαριότητα, για να έχει πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις και φυσικά καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Σύντομα λοιπόν ο Δήμος θα εφοδιαστεί με 9 νέα ειδικά οχήματα και συγκεκριμένα :

• Έξι νέα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 x 2 οχήματα, 10 m3 x 1 όχημα και 6 m3 x 3 οχήματα, αντίστοιχα.

• Ένα Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας νερού 4.000 λίτρων.

• Έναν ελκυστήρα (τράκτορα) τύπου 6X4.

• Ένα ημιρυμουλκούμενο, απορριμματοκιβώτιο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων άνω φόρτωσης χωρητικότητας 56 m3.

“Από την αρχή της θητείας μας είχαμε θέσει ως στόχο την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των μέσων που διαθέτει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου μας ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της, για μια πραγματικά καθαρή πόλη, που θα έχει την εικόνα που αρμόζει στις προσδοκίες των δημοτών” λέει ο δήμαρχος, Γιώργος Χατζηδάκης

“Τα οχήματα αυτά θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.”

www.notia.gr

Related Articles

Back to top button