ΑΛΙΜΟΣΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόστιμο 10.000 ευρώ σε πρατήριο καυσίμων στη λεωφόρο Αλίμου

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Περιφέρειας Αττικής μετά από δειγματοληψία και εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους το δείγμα, από το βενζινάδικο της λεωφόρου Αλίμου βρέθηκε να είναι Μη Κανονικό και επιβλήθηκε στην επιχείρηση πρόστιμο 10.000 ευρώ. Δείτε αναλυτικά:

Σύμφωνα με το υπ.αρ.οικ.4582/4-10-22 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (10.000 €), σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.5 του Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/ 08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ.8ii της υπ.αρ.Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010 ΥΑ «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα.−Σφράγιση εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 1039/Β΄/7-7-2010) στην επιχείρηση ΑΛΙΜΟΥ STATIΟN EE-ΜΙΚΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-Λ.ΑΛΙΜΟΥ 24 ΑΛΙΜΟΣ διότι κατά το διενεργούμενο έλεγχο στις 5/7/22 στη επιχείρηση, διενεργήθηκε δειγματοληψία στο προϊόν ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100RON όπου και σύμφωνα με τις εκθέσεις εξέτασης από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Tο δείγμα είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι: ο αριθμός οκτανίων υπολογίζεται σε 99,0 ενώ κατά δήλωση οφείλει κατ’ελάχιστο να ανέρχεται σε 100,0 και έχει ανακτηθέν στους 70°C 18,6% v/v αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου ορίου 22%v/v.
Δεν επιτρέπεται η διακίνηση και χρήση αυτού του προϊόντος ως καύσιμο στην ελληνική αγορά (Aποφ.ΑΧΣ 147/2015 ΦΕΚ293/Β/2016, Αποφ. ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/Β/2012, Αποφ. ΑΧΣ 77/2016 ΦΕΚ4217/Β/2016). Το σχετιζόμενο με το εν λόγω καύσιμο Δείγμα Βυτίου βρέθηκε ΚΑΝΟΝΙΚΟ.

ΠΗΓΗ: notia.gr

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button